10 najważniejszych rad jak napisać dobry artykuł

Jak wciągnąć czytelnika od pierwszego akapitu? Czy stosujesz zasady pisania skutecznych tekstów? Dobry artykuł potrafi wygenerować ogromny ruch na stronie i zdobyć nowych klientów. Czy Twoje artykuły są skuteczne? Poznaj 10 rad jak napisać wysokiej jakości artykuł i wykorzystaj potencjał content marketingu.

Dobry artykuł, to znaczy jaki?

Osoby podejmujące się pisania różnorakich tekstów zastanawiają się, co powinien on zawierać i jak ma zostać napisany, aby przyciągał uwagę czytelników. Artykuł musi być interesujący i atrakcyjny, gdyż to przyciągnie uwagę i zainteresowanie, oraz powinien zawierać takie treści, które zaspokoją  wymagania i dostarczą odpowiednich treści czytelnikowi. Zastanowiliśmy się nad tym i przedstawiamy 10 najważniejszych rad, które pozwolą Wam napisać dobry artykuł.

10 rad jak przygotować dobry artykuł

  • Ciekawy pomysł na tekst

W zależności od treści, które chcemy przedstawić w naszym tekście, musimy przed jego napisaniem wyznaczyć sobie pewne pomysły i ramy, w ramach których tekst będzie utrzymany. Chodzi o to, aby jego zawartość była przedstawiona w taki sposób, który jak najbardziej przypadnie do gustu i na tyle zainteresuje czytelnika, że ten przeczyta cały tekst i wyciągnie z niego jak najwięcej potrzebnych informacji. Warto się zastanowić, co atrakcyjnego artykuł powinien zawierać i jak powinien wyglądać, aby pozyskać jak najwięcej czytelników.

  • Poprawność językowa, stylistyczna i gramatyczna

 Najgorszymi błędami, jakie można popełnić w trakcie pisanie tekstów to niestaranność, błędy językowe, stylistyczne i gramatyczne. Takie pomyłki powodują zrażenie się czytelnika i jego całkowita dyskwalifikacja czytanego tekstu i autora. Popełnienie takich błędów może, nawet gdy tekst jest ciekawy i innowatorski, zniweczyć wysiłek autora, pozbawić go wszelkich walorów. Warto w trakcie, a także już po napisaniu, dokładnie pod tym kątem sprawdzić tekst, najlepiej także oddać go do przeczytania innej osobie, która spojrzy na niego i pomoże nam wychwycić wszelkie błędy.

  • Stosowanie odpowiednich podziałów tekstu

 Tekst powinien zaczynać się od krótkiego wstępu. Ważne, aby nie był on zbyt długi i przesadzony, gdyż ma tylko wprowadzić czytelnika do dalszej części tekstu, naprowadzić go. Wstęp jest bardzo ważny, to właśnie od jego poprawności i atrakcyjności zależy czy czytelnik zdecyduje się na dalszą lekturę, dlatego warto o niego szczególnie zadbać i solidnie nad nim popracować. Stosowanie odpowiednich podziałów tekstu odnosi się także do używania odpowiednich akapitów, nadawania tytułów czy śródtytułów. Segregacja myśli i wątków jest bardzo przydatna, pozwala zarówno piszącemu jak i czytającemu skupić się na danym zagadnieniu, bez zbędnego odchodzenia od bieżącego tematu. Akapity powinny być użyte w odpowiedni sposób, tak aby czytelnik miał świadomość, że autor właśnie stara się rozsądnie przejść do innego tematu czy wątku.

  • Stosowanie tabel, wykresów, ikonografik

Jeżeli istnieje możliwość przedstawienia w tekście pewnych danych za pomocą tabel czy wykresów, to należy ich używać. Pozwala to na wyodrębnienie z ciągu tekstu najważniejszych informacji, które łatwo można zobaczyć i przyswoić. Przedstawienie takich informacji w atrakcyjnej, graficznej formie daje czytelnikowi w trakcie czytania wiele komfortu, pozwala na szczególne zwrócenie uwagi na opisywaną rzecz. Ciekawe przedstawienie danych i informacji, na przykład na ikonografikach, jest bardzo pomocne i zachęca do zapoznania się z nimi, czytelnik bardziej angażuje się, docenia wartość artykułu.

  • Odpowiedni styl pisania

Może się on różnić w zależności od formy, rodzaju i tematu przedstawianego i opisywanego w tekście. Istnieje jednak kilka ważnych wskazówek, do których warto się zazwyczaj stosować. Zaleca się używanie czasu teraźniejszego, który jest najlepiej przyswajany, warto także korzystać częściej ze strony czynnej niż biernej. Ceni się używanie stosunkowo prostego języka, unikanie fachowej terminologii czy obcych zwrotów, chyba, że to konieczne. Relacje pisemne powinny być prowadzone w trzeciej osobie, narrator może być niewidoczny, a autor nieeksponowany. Warto pisać swobodnie, opisując to co jest, wprost przekazywać swoje myśli, zrozumiale i dokładnie się wypowiadać.

  • Dodawanie odpowiednich przykładów i rad

Jest to ważny element każdego tekstu, który niesie za sobą pewną wartość informacyjną. Dobry artykuł powinien zawierać takie przykłady i rady, które pozwolą czytelnikowi na zaspokojenie, pozwolą mu rozwiązać jakieś problemy czy wątpliwości. Warto oczywiście podawać sprawdzone informacje, starać się nie teoretyzować. Swoje przemyślenia należy podpierać przykładami i pewnymi źródłami, które być może pozwolą nam uzyskać opinie i status eksperta, co podniesie naszą rangę i pozwoli na zdobycie stałych czytelników

  • Nadużywanie przyjacielskich, nieoficjalnych środków wyrazu

Nie warto zbyt spoufalać się z czytelnikiem, szczególnie gdy nasz tekst na mieć poważny, być może fachowy czy ekspercki charakter. Stosowanie poprawnego i stonowanego języka pozwoli uniknąć sytuacji, w której czytelnik może poczuć się zniesmaczony czy zażenowany tonem i jakością naszej wypowiedzi, co może doprowadzić do odwrotnego skutku od zamierzonego.

  • Zachowanie umiaru i porządku

Każdy porządnie napisany tekst powinien być wyrachowany i odpowiednio dopracowany. Nie można sobie pozwolić na zbytnie lawirowanie, ciągłe zmienianie kontekstu czy formy. Tekst powinien być utrzymane w miarę jednej stylistyce, czasie czy konwencji. Zachowanie umiaru w stosowaniu wszelakich wspomnianych już tabel czy także zdjęć i ikonografik, także jest wskazane. Tekst powinien być tak skomponowany, aby nie było w nim zbytniej przesadności formy nad treścią, należy go przekonać i zaskoczyć, ale nie przytłoczyć.

  • Przekonanie czytelnika

Dobry artykuł odnosi sukces wtedy, gdy zawarte w nim informacje, rady i porady, czytelnik odnosi i bierze do siebie. Przedstawione w tekście rozwiązania, metody czy przykłady muszą być przekonujące, czytelnik musi wiedzieć, że ma do czynienia z solidnym i wartościowym artykułem. W trakcie pisania warto skupić się na kluczowych wyrazach czy frazach, zaznaczyć czy pogrubić najważniejsze rzeczy, tak, aby zdobyły one szczególną uwagę czytelnika.

  • Skrupulatność i powtarzalność

Do wszystkich wymienionych wyżej rad, warto się stosować w każdym następnym pisanym tekście. Budowanie własnej opinii i marki jest bardzo ważne. Jeżeli czytelnik przeczyta Twój jeden dobry tekst, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wróci on czy zainteresuje się nowym. Gdy nasze artykuły będą prezentowały odpowiedni poziom, to wtedy liczba czytelników na pewno się zwiększy. Dbanie o rozwój swojego warsztatu i ciągłe udoskonalanie pomoże osiągnąć dobry poziom tekstów, które będą zyskiwać uznanie.